Provincie Noord-Holland krijgt zeker acht waterstoflocaties

Waterstof

De provincie Noord-Holland krijgt minstens acht waterstoflocaties. Bijna zestig partijen hebben hiervoor in Haarlem het ‘convenant waterstof in zware mobiliteit’ ondertekend.

Een dekkend netwerk in Noord-Holland van minstens acht waterstoftankstations voor zware voertuigen, zoals vrachtwagens, mobiele werktuigen en landbouwvoertuigen. Plus het stimuleren van de vraag naar waterstof die zorgt voor een gezonde economische grondslag voor deze tankstations. Dat is het doel van het convenant waterstof in zware mobiliteit, dat op 27 oktober door bijna zestig partijen is ondertekend in Haarlem. OG Clean Fuels uit Heerenveen is een van de ondertekenaars van het convenant. “Voor er een waterstofvoertuig wordt aanschaft, moet er zekerheid zijn dat er waterstof getankt kan worden”, licht gedeputeerde Jeroen Olthof toe. “En voor een waterstoftankstation wordt geopend, moet er wel vraag zijn. We willen met het convenant dit ‘kip-ei’-probleem doorbreken.”

Waterstof voor zware mobiliteit
Om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen lijkt duurzame waterstof een goed alternatief te zijn voor vrachtwagens, mobiele werktuigen, landbouwvoertuigen en binnenvaart. Doordat ondernemers nu geen stappen durven nemen, komt de ontwikkeling van waterstof onvoldoende van de grond. En hoe zit het eigenlijk met de vergunningverlening? De uitdagingen rond waterstof kunnen alleen samen worden aangegaan: de betrokken overheden samen met leveranciers van voertuigen, met transporteurs en met brandstofleveranciers.

Convenant waterstof
Bijna 60 partijen willen werken aan een dekkend netwerk van tankstations en waterstofvoertuigen in Noord-Holland. Op 27 oktober ondertekenden ze tijdens het Innovatiefestival Noord-Holland in Haarlem het convenant waterstof in zware mobiliteit om die ambitie en samenwerking te bekrachtigen. Volgens ondertekenaar OG Clean Fuels biedt de overstap naar waterstof talloze kansen: gebruik van duurzame waterstof stoot niet alleen minder CO2 uit dan het gebruik van fossiele brandstoffen, het draagt tegelijkertijd bij aan een schonere lucht omdat het minder fijnstof en stikstof uitstoot. Dat zorgt voor een gezondere leefomgeving. Bovendien levert de overgang naar waterstof nieuwe banen op, in de techniek én in de wetenschap.