Rabo: brandstofvolume blijft dalen

De markt voor motorbrandstoffen is structureel dalend door de vergroening van het wagenpark. Economische ontwikkelingen spelen ook een rol evenals de daling van het aantal kilometers onder meer door het nieuwe werken. In grensregio’s spelen bovendien de accijnsverschillen de tankstationondernemers parten. De Rabobank verwacht op grond van deze omstandigheden over 2015 een landelijke volumedaling van 2 procent ten opzichte van 2014.

“De hoge brandstofprijzen zorgen voor een consument die steeds vaker op zoek gaat naar de goedkoopste pomp”, aldus de bank in de sectorrapportage in’Cijfers & Trends’. “Prijsvergelijkingssites op internet en apps voor realtime prijsvergelijkingen maken het de automobilist daarbij gemakkelijk.” Volgens de bank ‘stunten onbemande tankstations met forse kortingen’ en verhogen daarmee het prijsbewustzijn. “Hierdoor is sprake van een sterke competitie in de motorbrandstoffenmarkt, nog versterkt door het feit dat het aantal tankstations al jaren nagenoeg constant blijft.”