Rabo: kleine stations voelen druk van de markt

Kleine tankstation zullen alle zeilen moeten bijzetten, om ook de komende periode overeind te kunnen blijven. Bedrijven met een beperkte omvang voelen niet alleen de concurrentie van onbemande stations. Het wordt voor deze categorie bedrijven ook steeds lastiger om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die consumenten stellen aan service, gemak en snelheid in dienstverlening van de bemande stations.Benzine

Rabobank schrijft dat in zijn jongste rapportage in de reeks ‘Cijfers & Trends’ over de tankstationbranche (Automotive). ‘De hoge vaste kosten maakt het voor een aantal kleine stations niet altijd mogelijk te komen tot een rendabele exploitatie’, schrijft de bank.

Perspectieven

“Tankstations met voldoende omvang kunnen profiteren van de groeiperspectieven die de gemaksmarkt biedt. Welke type shop(concept) en welke nevenactiviteit(en) het best passen bij het individuele tankstation is vooral afhankelijk van de locatie”, menen de marktanalisten van de bank.