Rechtbank staat acties Greenpeace tegen Shell toe

Volgens de Rechtbank Amsterdam stond Greenpeace in haar recht om vorige maand actie te voeren bij zo’n 70 tankstations van Shell. Dit heeft de rechter afgelopen vrijdag bekendgemaakt.

Shell was naar de rechter gestapt om een algeheel protestverbod af te dwingen binnen een straal van 500 meter rondom alle Shell-gebouwen ter wereld. Dit op straffe van een dwangsom van één miljoen euro.

Shell

De president van de Rechtbank Amsterdam kan zich echter niet vinden in de eis van Shell. Hij redeneert: “Toewijzing van dit verbod zou betekenen dat Greenpeace geen enkele actie zou kunnen uitvoeren die van invloed zou kunnen zijn op de bedrijfsuitoefening van Shell. Zo’n verbod gaat te ver.” Hiermee beoordeelt de rechter de acties van Greenpeace als proportioneel, en dus rechtmatig.