'Regels vertragen energietransitie'

Er is een publiekscampagne nodig om voor iedereen helder te krijgen dat de overgang van fossiele naar duurzame energie concrete gevolgen heeft voor de praktijk van alledag. De overheid zou hier het voortouw in kunnen nemen.

Behalve zo’n campagne, is er ook enige voortvarendheid geboden. Volgens VNG (gemeenten), IPO (provincies) en de Unie van Waterschappen werkt bestaande wet- en regelgeving op onderdelen niet altijd mee om de ‘hoognodige energietransitie’ op gang te houden. De drie instanties melden in een petitie aan de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer dat ze weliswaar bezig met initiatieven voor duurzame energie, maar dat ze bij de uitvoering daarvan tegen belemmeringen aanlopen.

Draagvlak

Nieuwbouwwoningen worden nog steeds aangesloten op aardgas, terwijl aardgasloze wijken moeten bijdragen aan de energiedoelen. Waterschappen worden beperkt in de mogelijkheden hun zuiveringsinstallaties duurzame energie te laten leveren. Daarnaast lopen provincies en gemeenten tegen ‘de grenzen aan van het maatschappelijk draagvlak bij duurzame energie’.