‘Regering moet veel meer doen aan de energietransitie’

Waterstof

De Nederlandse regering moet veel meer doen op het gebied van de energietransitie. Dit vindt 69 procent van de Nederlanders en blijkt uit onderzoek van de duurzame stroom coöperatie Windunie.

Volgens het door Panelwizard onder 1024 Nederlanders uitgevoerde onderzoek biedt ook de huidige kabinetsformatie weinig hoop. Zo vreest 57 procent van de ondervraagden dat ook een nieuw kabinet te weinig gaat doen aan de energietransitie. De problemen lijken vooral politiek van aard. Zo vindt liefst 72 procent van de respondenten dat de Nederlandse regering op het gebied van de energietransitie een onduidelijk beleid voert. ”Mogelijk heerst er ook ontevredenheid vanwege de plots fors gestegen energieprijzen”, zegt Eelco Bots, directeur bij de coöperatie Windunie. “Dat komt door de import van bijvoorbeeld gas uit Rusland. Mensen hebben komend jaar problemen om hun stroom- en gasrekening te betalen omdat we al die energie uiteindelijk in het buitenland moeten inkopen. Duurzame energie uit eigen land kan wél voor een vaste prijs worden geleverd. Als we dat gezamenlijk organiseren voorkom je de extreme prijsstijgingen die we op dit moment zien.”

Korte termijn
Behalve verantwoordelijk voor onduidelijk beleid is de overheid volgens 64 procent van de ondervraagden te veel bezig met economische belangen op de korte termijn. Hierdoor belemmert zij de overgang naar duurzame energie. Bots: “Dat beeld is erg herkenbaar. Wij merken al jaren dat het voor overheden heel moeilijk is om ja te zeggen tegen duurzame opwek zoals wind op land projecten. Terwijl de verduurzaming van de maatschappij juist enorm veel werkgelegenheid oplevert, op de korte en de lange termijn.”

Impasse
Ten slotte is 54 procent van de ondervraagden van mening dat de overheid de energietransitie niet serieus neemt. “De energietransitie dreigt te stagneren vanwege een gebrek aan regie van de landelijke overheid”, zegt Bots. “Er is sprake van een impasse waarin de regionale en lokale overheden wachten op de landelijke overheid. En omgekeerd. Het is hard nodig dat het Rijk de regie neemt en de voorwaarden schept voor de energietransitie. Er kan veel meer en daar is veel steun voor onder de Nederlandse bevolking.”