Rensa start pilot met biodiesel uit afval

875x447-hvo-tanken_lowres

Vijf Renault-trucks een jaar lang uitsluitend zullen rijden op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil): een biodiesel gewonnen uit afvalstromen.

Voor de pilot is een samenwerking gestart tussen Renault Trucks, Rensa en Kuster Olie, die de duurzame brandstof gaat leveren. Het betreft zogenaamde tweede generatie biodiesel, die wordt gemaakt uit recyclede plantaardige afvaloliën en -vetten. In pure vorm maakt deze emissiearme biobrandstof een CO2-reductie van 89 procent mogelijk. De pilot gaat van start met B20. Deze mengvorm met 20 procent biodiesel belooft een CO2-reductie van rond de 18 procent.

HVO vereist geen aanpassingen aan de dieselmotor. Renault Trucks heeft haar gehele serie Euro 6-motoren goedgekeurd voor aandrijving met biodiesel. Alle dieselmodellen van Renault Trucks die vanaf nu geleverd worden, zijn geschikt voor gebruik van deze hoogwaardige, duurzame biobrandstof.

Rensa is een groothandel in verwarmings- en klimaatsystemen en streeft ernaar om voorloper te zijn in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Transportmanager Bob Lammers: “Sinds de introductie van de nieuwe lijn zware trucks van Renault Trucks hebben wij al 37 nieuwe Renaults aangeschaft bij Paashuis Bedrijfswagens in Doetinchem. Bijna onze gehele vloot zware trucks, 45 in totaal, is inmiddels uitgerust met een Euro 6-motor. HVO lijkt een werkbare en kostentechnisch interessante mogelijkheid om onze ecologische voetafdruk nog verder te verkleinen.”

  • Hoger rendement
  • Rensa heeft verschillende truckmodellen aangewezen voor de HVO-proef: twee 12-tons Renault Trucks D 210 bakwagens, een 19-tons D 280 en twee Renault Trucks T 320 trekkers. “Met die veelheid en variatie moet het mogelijk zijn om een gedegen vergelijk te maken met onze andere Renault-trucks die op fossiele diesel rijden”, aldus Bob Lammers. “HVO heeft een iets hogere kostprijs, maar daar staat een hoger rendement tegenover; bovendien is er minder AdBlue nodig voor een schone verbranding. Het komende jaar zullen we al deze parameters nauwgezet monitoren.”

Rensa heeft twee centrale distributiecentra in Doetinchem en Didam. De vijf bakwagens en trekkers die deelnemen aan de pilot gaan tanken bij Kuster Olie in Doetinchem. De brandstofleverancier breidde hiervoor het tankstation, waar ook al groengas (CNG) getankt kan worden, uit met een HVO-pomp.