Rotterdam: meer laadpalen

Ecomobiel, alternatieve brandstoffen

De gemeente Rotterdam wil binnen twee jaar het aantal laadpunten voor elektrische voertuigen opvoeren met 1800 stuks. Dat houdt een verdubbeling in van het aantal laadpunten in 2018. Een aantal buurgemeenten participeert in de expansie. Dat betekent dat het aantal laadpunten in de regio Rotterdam wordt opgevoerd naar 4000 stuks.

De uitbreiding moet worden gerealiseerd via een aanbestedingsprocedure. De partij die de aanbesteding wint is niet alleen verantwoordelijk voor het plaatsen van de laadpunten. Ook het inrichting van het netwerk hoort bij de opdracht. Volgens de gemeente Rotterdam neemt de groei van het aantal elektrische voertuigen de vraag naar laadpalen toe. Maandelijks komen er volgens de gemeente tientallen aanvragen binnen voor een laadpunt. De aanbesteding wordt medio augustus afgerond.