Salarisverhoging voor tankstationmedewerkers

Tankstationmedewerkers die in de functiegroepen 2 tot en met 5 zijn ingedeeld ontvangen met ingang van 1 februari een verhoging van 1 procent over zijn of haar salaristabel. Dit meldt BETA.

Tabak-leeftijdsgrens-300x225

Voor medewerkers hoeft dit echter niet te betekenen dat zij een verhoging van 1 procent zullen krijgen.

Salaristabel

Het minimaal verschuldigde salaris aan medewerkers wordt in zogenaamde salaristabellen weergegeven. Als medewerkers een hoger loon ontvangen dan in deze tabellen staat aangegeven, ontvangen zij geen 1 procent salarisverhoging. Zij krijgen 1 procent verhoging op basis van de salaristabel waarin zij per 1 februari 2013 zijn ingedeeld. De verhoging van het salaris bestaat dan uit het verschil tussen de salaristabel per 1 mei 2012 en 1 februari 2013. Op de website van BETA vindt u een rekenvoorbeeld uit de praktijk.