Shell bouwt fabriek voor productie waterstof uit groene stroom

04. Shell H2 waterstof kopie 3

Shell is in het Duitse Keulen gestart met de bouw van de Rheinland-raffinaderij, de grootste elektrolysefabriek ter wereld. De installatie gaat met groene stroom waterstof maken voor eigen gebruik en mogelijk ook voor klanten buiten de raffinaderij.

“Als de test succesvol verloopt, dan bestaat de mogelijkheid dat we onze technologie op grotere schaal toepassen in de raffinaderij en ook op andere locaties. We kunnen dan ook waterstof leveren aan klanten buiten de raffinaderij”, aldus Thomas Zengerly, directeur van de Rheinland raffinaderij. Hij doelt hiermee op de productie van waterstof voor waterstofauto’s, waarvoor Shell in Duitsland een netwerk van tankstations aan het opbouwen is. Raffinaderijen verbruiken grote hoeveelheden waterstof, die ze maken uit aardgas. Daarbij komt veel CO2 vrij. Waterstof maken uit water met behulp van groene stroom heeft dan ook de toekomst. Er zijn nu kleine, zogenoemde electrolyzers op de markt, die zo’n honderd ton waterstof per jaar produceren. Grootschalige toepassing in de industrie vraagt echter om elektrolyzers die honderd tot duizend keer zoveel waterstof kunnen produceren tegen een vier keer zo lage prijs per kilogram.

Grootste

Shell neemt deel aan een Europees programma voor het ontwikkelen en testen van electrolyzers. Als onderdeel daarvan gaat de Rheinland-raffinaderij van Shell aan de Rijn bij Wesseling, ten zuiden van Keulen, in de loop van 2020 proefdraaien met de productie van waterstof uit water, met behulp van elektriciteit. Samen met ITM Power, een Britse fabrikant van elektrolyse-installaties, bouwt het bedrijf daar de vooralsnog grootste elektrolysefabriek ter wereld met een piekvermogen van tien megawatt.

Ervaring

De Refhyne, zoals de nieuwe fabriek heet, gaat circa 1300 ton waterstof per jaar produceren. Iemand met een waterstofauto kan daar heel wat kilometers op rijden, maar voor de Rheinland raffinaderij is dit een druppel op de gloeiende plaat. Momenteel verbruikt deze grootste raffinaderij van Duitsland zo’n 180.000 ton waterstof per jaar om producten mee te ontzwavelen en om uit een vat ruwe olie meer lichte producten te winnen zoals lpg, benzine en diesel. De installatie is dan ook vooral bedoeld om ervaring mee op te doen. Intussen kijkt Shell al naar de haalbaarheid van een fabriek die tien keer zoveel waterstof uit elektriciteit en water kan produceren.

Nederland

De nieuwe waterstoffabriek kost twintig miljoen euro, inclusief de integratie ervan in de raffinaderij. De helft daarvan komt uit de pot van het publiek-private onderzoeksproject Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking van de Europese Unie, dat gericht is op het ontwikkelen van een nieuwe generatie elektrolyse-installaties (electrolyzers), waarmee de industrie haar CO2-uitstoot kan verminderen.

Shell doet ook onderzoek naar de mogelijkheden om groene waterstof te produceren in Nederland. Ook Tata Steel, Engie en Nouryon, voorheen de chemietak van AkzoNobel, studeren op de mogelijkheden om electrolyzers in te zetten vanaf 2022 of 2024 en wel van honderd megawatt per stuk.