Shell-topman Van Beurden: onverstandig nu te stoppen met oppompen gas of olie

ben-van-beurden-elsevier-speech-2018

'Overheid moet snel komen met effectieve CO2-beprijzing' 

De wereldwijde energievoorziening kan nog lange tijd niet zonder het oppompen van gas of olie, stelt Shell-topman Ben van Beurden. "Elektriciteit is niet hetzelfde als energie. Van alle energie die we op dit moment in de wereld gebruiken, is nog geen twintig procent elektriciteit." Dat zei hij tijdens de eerste Elsevier Economielezing in de Rode Hoed in Amsterdam.

Van Beurden constateert dat het de goede kant opgaat 'qua elektrificatie van het energiesysteem'. Naar verwachting is de helft van de benodigde energie in de wereld in 2060 afkomstig van elektriciteit en Shell wil hier een actievere rol in gaan spelen. Maar zover is het nu nog lang niet, zegt Van Beurden. "Als we de stroom voor alles in de wereld waar een stekker aanhangt op dit moment uit water, wind en de zon halen, is nog steeds een dikke tachtig procent van onze energievraag onbeantwoord gebleven. Daarom is het op dit moment onverstandig te roepen dat energiebedrijven geen gas of olie meer uit de grond zouden moeten halen. En dit blijft in de toekomst tot op zekere hoogte nodig."

Toch vreest Van Beurden een elektrische toekomst niet. "Al was het maar omdat ik denk dat Shell succesvol kan zijn in welk energiesysteem dan ook. Maar het is allemaal niet zo eenvoudig als wel eens wordt beweerd. Zelfs als iedereen op stroom (of waterstof) gaat rijden, kunnen we niet zonder gas of olie. Zelfs als ieder apparaat met een stekker in de wereld vanaf nu zijn stroom zou krijgen via zonne- of windenergie, kunnen we niet zonder gas of olie. Zelfs als ieder huis, kantoor en iedere fabriek perfect wordt geïsoleerd, kunnen we niet zonder gas of olie."

Van Beurden legt in zijn toespraak uit dat de wereld nog maar aan het begin van de stap naar hernieuwbare energiebronnen staat: zij maken nog geen 5 procent van de totale energiebehoefte uit. Daarom is geduld nodig. "Volgens het scenario waar Shell nu aan werkt, kan de wereld in het jaar 2070 onder de streep nul uitstoten. Hierbij stoot de samenleving wel nog steeds CO2 uit, maar deze uitstoot wordt opgevangen en opgeslagen of gecompenseerd."

Naast de verschillende projecten waarin Shell werkt aan het terugdringen, opvangen of compenseren van CO2, is ook hulp van de overheid nodig, stelt de Shell-topman. "Om voortvarend te kunnen investeren in nieuwe energiebronnen is effectieve CO2-beprijzing belangrijk. En die beprijzing moet van de overheid komen. Het is zaak hier snel werk van te maken, het liefst in Europees verband. (...) analisten voorspellen een gemiddelde prijs van 25 euro in het volgende decennium. Dit kan op langere termijn ervoor zorgen dat consumenten en bedrijven kiezen voor producten met een lage CO2-uitstoot."