Snelle realisatie laadpunten

In Den Bosch worden vier laadpleinen aangelegd met elk vier laadpunten. Het aantal laadpunten kan binnen twee weken worden opgevoerd, al naar gelang de vraag.

De vlotte uitbreiding is mogelijk geworden door een samenwerking tussen de gemeente Den Bosch, energieleverancier Enpuls en Allego, bouwer van oplaadsystemen. De gemeente regelt op voorhand het papierwerk en Enpuls legt de een ruime energieaanvoer al bij voorbaat aan. De plug & play laadpleinen, zoals de voorzieningen al worden genoemd, zijn aangelegd in de wijk Haverleij. Per laadplein kunnen maximaal twaalf laadpunten worden ingericht.