Snelwegtankstations per 1 juli verplicht tot inname petflesjes

Petflesjes

Bemande tankstations langs de snelwegen in Nederland zijn vanaf 1 juli 2021 verplicht om grote plastic statiegeldflessen én kleine petflesjes in te nemen. De tankstations mogen zelf bepalen hoe ze de inname organiseren: handmatig of machinaal.

Het statiegeld op petflesjes wordt ingevoerd naar aanleiding van de discussie over het beperken van de milieu-impact van de circa 900 miljoen kleine plastic flesjes die jaarlijks in Nederland over de toonbank gaan. In 2018 stelde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het bedrijfsleven een deadline: als het niet lukte het aantal petflesjes dat in het milieu belandt met 70 tot 90 procent te reduceren, zou statiegeld worden ingevoerd. Afgelopen april maakte de staatssecretaris bekend dat de doelstelling niet was gehaald. Als gevolg hiervan wordt vanaf 1 juli 2021 in navolging van grote plastic flessen ook op kleine petflesjes statiegeld geheven.

Vergoeding
Bemande tankstations langs de snelwegen in Nederland mogen zelf bepalen hoe ze de inname organiseren: handmatig of machinaal. In beide gevallen ontvangt het station een ‘kostenreflectieve vergoeding’ van Statiegeld Nederland. Tankstations krijgen in dit geval een vergoeding voor hun aandeel in de kosten. Bij inname krijgt de consument 0,15 euro voor het flesje retour, een bedrag dat ook kan worden verrekend met een nieuwe aankoop. Tankstations die voor deze manier van inname kiezen, krijgen per flesje een lagere vergoeding dan tankstations die investeren in een volautomatische Reverse Vending Machine (RVM), zoals die al jarenlang in gebruik zijn bij supermarkten voor de inname van grote petflessen.

Centraal geteld
De ingezamelde flesjes worden op het station verzameld in een small of big bag en vervolgens centraal geteld, om zorg te dragen voor een goede vergoeding en om fraude te voorkomen. De grossier neemt bij een levering aan het station de flessen retour, zodat deze verder verwerkt worden. Om een RVM rendabel in te kunnen zetten, moet een station wel een zeer groot aantal flessen retour krijgen.