Startsein minister campagne OOTW

Minister Ard van der Steur (foto, Veiligheid & Justitie) geeft het startsein voor de Veiligheidscampagne van het OOTW. De campagne is gericht op het verhinderen van overvallen op tankstations en wasbedrijven. En op het beteugelen van agressie op de werkvloer. De bewindsman komt voor het officiële moment naar een tankstation in Den Haag.

Ondernemers en medewerkers van tankstations en wasbedrijven kunnen gratis gebruik maken van het les- en oefenpakket dat onder leiding van het OOTW is ontwikkeld. Het pakket omvat een e-learning, een klassikale training en een game. De campagne loopt tot het eind van het jaar. Deelnemers leren in de e-learning in zes modules wat te doen tijdens een overval en hoe om te gaan met agressie. In de klassikale training wordt aandacht gegeven aan direct toepasbare maatregelen om de kans op een overval te verlagen. En wordt uitgelegd hoe op een volgens het OOTW juiste manier dient te worden omgegaan met agressie en conflicten op het bedrijf.

Managers

Er is ook een klassikale training ontwikkeld speciaal voor managers. Inhoudelijk is deze training volgens het OOTW grotendeels gelijk aan de training voor medewerkers. In de manager-versie leert de leidinggevende hoe aan de hand van een stappenplan medewerkers te instrueren hoe ze zich tijdens een overval het best kunnen gedragen. En leert de leidinggevende hoe medewerkers nazorg te bieden na een overval of na een agressie-incident.