Stations Rijnmond minder scherp

Ongeveer één op de vijf tankstations in de regio Rijnmond voldeed in 2012 aan de milieu- en andere voorschriften. Over 2011 was dat nog één op de vier stations waar benzine, diesel en lpg wordt verkocht. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond in een jaarlijkse rapportage. De regio telt 198 tankstations.IMG_2038

 

De dienst constateerde vorig jaar onregelmatigheden in de administratie en overtredingen op het gebied van een veilige bedrijfsvoering. De Milieudienst legde aan 16 tankstations sancties op, waaronder vijf maal een proces verbaal. ‘Van acuut gevaarlijke situaties is echter geen sprake geweest’, aldus de dienst in een persbericht.

Controle

De Milieudienst controleert jaarlijks de tankstations in de regio. De bijna tweehonderd bedrijven in de regio Rijnmond zijn het afgelopen jaar op alle milieurelevante voorschriften doorgelicht door de milieudienst. Bij 41 locaties heeft de DCMR geen tekortkomingen aangetroffen.