Stimuleringstarief tegen onnodig lang gebruik van elektrische laadpaal

00Opladen McDonald's en Nuon kopie

Laadpalen om voertuigen elektrisch op te laden worden steeds vaker door de gebruikers bezet gehouden zonder dat er op dat moment wordt opgeladen. Dit zogenaamde ‘laadpaalkleven’ kan effectief worden bestreden door prijsprikkels in de vorm van een stimuleringstarief.

04.palenkleven Dit concluderen TU Delft, de Hogeschool van Amsterdam en schonebrandstoffenleverancier PitPoint na onderzoek. Doordat elektrische rijders laden tijdens het parkeren, neigen zij ernaar het voertuig te laten staan wanneer ze niet meer laden. Dit is inefficiënt want hierdoor hebben anderen geen toegang tot de bewuste laadpaal. “Laadpalen worden met enige regelmaat lang tot zeer lang gebruikt”, licht Rick Wolbertus, promovendus bij de Hogeschool van Amsterdam en de TU Delft toe. “Sessies van meer dan 24 uur vormen weliswaar maar 5 procent van alle laadsessies, maar zorgen wel voor meer dan een kwart van de bezetting van publieke oplaadpalen.”

Gevoelig

Reden voor Rick Wolbertus en Bas Gerzon om in opdracht van PitPoint onderzoek te doen naar het effect van prijsprikkels op het laadgedrag van e-rijders in Nederland. Hieruit komt naar voren dat circa 80 procent van de laadpaalklevers gevoelig is voor een prijsprikkel. De resultaten laten zien dat een dergelijk tarief zelfs al bij een relatief laag bedrag effectief lijkt te zijn. Er is hierbij rekening gehouden dat elektrisch rijders niet onnodig ’s nachts het bed uit hoeven om hun auto te verplaatsen.