Tabaksaccijns schiet doel voorbij

De tabaksaccijns als belastinginstrument is uitgewerkt. De accijnsopbrengsten die het vorig jaar werden gerealiseerd laten zien dat het heffen van accijnzen op tabaksproducten zijn kracht heeft verloren. Dat schrijven brancheorganisaties NSO (tabaksdetailhandel) en TZN (tabaksgroothandels) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de organisaties is hier sprake van een ‘structurele en onomkeerbare ontwikkeling’. 

 

Aanleiding om achter de tekstverwerker te gaan zitten, was een reeks vragen vanuit de Kamer aan staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes. Hem werd gevraagd om uitsluitsel te geven over de accijnsopbrengsten in januari 2014. Met name over de opbrengsten van de indirecte belastingen op brandstoffen, bier, frisdrank en sterke drank. En over de accijnsopbrengsten van deze producten over een reeks van jaren. Wiebes geeft in een schriftelijke reactie aan dat de cijfers over januari 2014 nog niet voorhanden zijn op het ministerie.

Overzicht

Voor de tabakssector aanleiding om met een overzicht aan cijfers te komen voor de eigen bedrijfstak. De branche haalt de omzetten aan die zijn gerealiseerd sinds 1 januari 2013. Omzetten zijn gedaald, de verkoop van tabaksproducten in België kwamen hoger uit dan die in Nederland. België heeft zo’n 6 miljoen inwoners minder dan Nederland.).

Perspectief

‘Voor 2014 is het perspectief zeer somber. Een verdere accijnsverhoging is vanwege de dalende tabaksaccijns uitgesteld tot 1 januari 2015. Maar het winkeltoerisme naar Duitsland en België wordt sterker gestimuleerd door een verder accijnsverhoging op brandstoffen en alcoholische dranken in Nederland per 1 januari 2014’, aldus de brief. De organisaties roepen de bewindsman op om de laatste verhoging van de accijns op tabaksproducten terug te draaien in plaats van de accijns met ingang van 2015 ‘weer verder te verhogen’.