Tabaksverkopers op goede weg

IMG_9114

Let op dat de klad er niet in komt, is de boodschap van de dienst dat de tabaksverkoop controleert. Op tankstations en op andere verkooppunten wordt de leeftijdsgrens weliswaar goed gehanteerd, maar de aandacht dreigt te verslappen. 

 

De Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak, zo heet die club nou eenmaal, complimenteert de verkoopbranche. Tankstations en tabak- en gemakzaken hebben zich ‘substantieel en structureel’ verbeterd in de naleving van de controletaak en het hanteren van de leeftijdsgrens. Met name de stations krijgen een pluim op de hoed. Stations kruipen ‘steeds dichter’ naar de ‘nalevingspercentages’ toe van de tabak- en gemakzaken.

Belangrijk

Tabaksverkopers zijn er daarmee nog niet, stelt de controledienst. Er wordt niet meer in alle gevallen naar een legitimatie gevraagd, ook niet door bedrijven ‘die eerder goed presteerden’. Het blijft daarom belangrijk, meent de dienst, dat betrokkenen zich blijven ‘concentreren op het goed naleven’ van zowel de vergewisplicht en de leeftijdsgrens, ‘daarbij geholpen door commerciële organisaties en door brancheverenigingen’.