Tamoil groeit met vijftig stations

Tamoil Nederland is met de aandeelhouder van Handel Centrale HaCe tot zaken kunnen komen over de overname van alle activiteiten van HaCe. Met de beoogde overname van een vijftigtal tankstations, ziet Tamoil haar marktaandeel in ons land stijgen naar 5 procent. De NMa moet zich over de voorgenomen transactie nog uitspreken.

 

Directeur Peter Etman van Tamoil Nederland wil met de overname de positie van het bedrijf op de Nederlandse markt verder versterken. Met groen licht van de NMa stijgt het aantal stations van Tamoil van 170 naar ruim 220. De maatschappij wil navenant ook haar dienstenpakket uitbreiden, aldus Etman.

Brandstofdepot

De ruim vijftig stations van HaCe zijn gesitueerd in het noorden en noordoosten van ons land. Het bedrijf exploiteert verder een brandstofdepot in Groningen. Op de meeste stations wappert de vlag van Esso. Naar verluidt gaat Tamoil vooralsnog niet over tot een volledige omkleuring van het netwerk.Handels Centrale HaCe, met het hoofdkantoor in Groningen, realiseert met ruim 80 medewerkers een jaaromzet van ongeveer 90 miljoen euro.