‘Tankshops hebben het moeilijk maar zullen snellere opleving zien’

Tankstation

De gevolgen van het coronavirus in Nederland hebben niet in alle foodkanalen negatieve gevolgen. Waar de supermarkten in 2020 een flinke omzetplus tegemoet kunnen zien door de groeiende thuisconsumptie van eet- en drinkwaren, loopt de klassieke horeca juist enorme omzetklappen op. Pompshops hebben het ook moeilijk, maar zullen een snellere opleving zien dan gemakswinkels op treinstations en luchthavens.

Dit blijkt uit een eerste voorzichtige analyse van het Foodservice Instituut Nederland. Volgens het onderzoeksbureau zal de crisis in volle omvang 3 maanden duren: maart, april en mei. Daarna komt er een voorzichtig herstel. Volgens het FSIN hebben pompshops het als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus moeilijk, maar zullen zij een snellere opleving zien dan gemakswinkels op treinstations en luchthavens. Autorijden ervaren consumenten door het virus als ‘veiliger’ dan het openbaar vervoer. De omzet van pompshops zal, aldus het FSIN, in 2020 naar verwachting dalen met bijna 7 procent. Volgens het onderzoeksbureau staan de tankshops vooral in de komende crisismaanden april en mei stevig onder druk. Als de Nederlandse overheid de klappen voor de economie echter goed weet te compenseren, gloort er vanaf mei weer hoop aan de horizon.

Consequenties
Volgens het onderzoeksbureau zal de coronacrisis directer en heviger consequenties hebben dan de crisis uit 2008. Voor de totale foodservicesector voorspelt het FSIN een omzetverlies van bijna 2,5 miljard euro als gevolg van de coronacrisis. Bij de horeca vallen de grootste klappen, daar verdwijnt minimaal 1,7 miljard euro. Maar er is ook een positieve ontwikkeling. Volgens het FSIN stijgt als gevolg van de coronamaatregelen de thuisconsumptie van food dit jaar met ruim 1,8 miljard euro. Deze meeromzet komt grotendeels bij de supermarkten terecht. Die zien dit jaar hun omzet stijgen met bijna 1,7 miljard euro. Supermarkten zullen twee maanden lang ‘kerstomzetten’ draaien, deels doordat de consument niet of minder buiten de deur eet en deels door hamstergedrag. De horeca in Nederland krijgt in maart en april te maken met zware verliezen en ook in mei is er nog geen volledig herstel. Fastservice heeft het minst slechte scenario voor de boeg. De drempel is laag en er wordt veel bezorgd en na de zware maanden maart en april, kan een en ander vanaf mei weer bergopwaarts gaan. Bezorgrestaurants blijven, mits ze open kunnen blijven, goede cijfers draaien. Ook bakkerijen, slagerijen en slijterijen kunnen gedurende een aantal maanden van het jaar een omzetstijging tegemoet zien, aldus FSIN.