Tankstationhouders naar Raad van State wegens verplaatsing station

Schermafbeelding 2018-05-11 om 10

Drie pomphouders uit Haarlemmermeer zijn naar de Raad van State gestapt om de verplaatsing van een ander pompstation tegen te houden. Zij betwisten de motieven van de gemeente dat de verplaatsing heeft vastgesteld in een wijzigingsplan. 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer wil dat Amigo-station verplaatsen van de Burgemeester Pabstlaan naar de kruising van de Nieuwe Bennebroekerweg en de Spoorlaan in Hoofddorp. Dat is volgens de gemeente het gevolg van een besluit in 2008, waarin is vastgelegd tankstations zoveel mogelijk te weren uit woonwijken.

De exploitanten van andere benzinestations wijzen erop dat in het oorspronkelijke wijzigingsplan ook de broodjesshop en KwikFit zouden worden verplaatst om plaats te maken voor woningbouw. Nu die verhuizing niet doorgaat, vervalt ook de noodzaak om het tankstation te verplaatsen, omdat toch geen woningen gebouwd zullen worden. De Raad van State wordt verwacht in juni uitspraak te doen.

Gemeente en tankstationhouders liggen ook al met elkaar in de clinch over een nieuw te bouwen station langs de A4. De gemeente zegde de exploitanten in 2008 toe dat er geen extra pompstations in de gemeente zullen worden gebouwd. Een nieuwe nota in 2014 maakt de bouw wel mogelijk, met een nieuw multi-fuelstation als gevolg. De procedure over dit nog te bouwen station lopen nog.