Tiende veiling rijkswegtankstations

Woensdag 12 september vindt in Den Haag de tiende veiling van rijkswegtankstations plaats. Door loting is inmiddels bekend op welke volgorde de zes stations worden geveild.

  • De zes tankstations komen in deze volgorde aan de beurt:
  • 1. ‘Peelerveld’ (A28, in Tynaarloo)
  • 2. ‘De Poort’ (A15, in Rotterdam)
  • 3. ‘Rijskade’ (A20, in Vlaardingen)
  • 4. ‘Paardeweide’ (A32 in Westerveld)
  • 5. ‘Kalix Berna’ (A27 in Oosterhout)
  • 6. ‘De Abt’ (A6, in Noordoostpolder)
  • In de oktober-editie van Pompshop leest u meer over deze veilingronde!