Uitspraak accijnsproces weer uitgesteld

De rechtbank in Den Haag heeft opnieuw de uitspraak uitgesteld in een bodemprocedure, aangespannen tegen de Staat in een poging een vergoeding te krijgen voor bedrijfsschade die terug te voeren is op de accijnsverhogingen van 2014.

grensbord

Met name pomphouders in de grensregio’s zouden door het beleid rond accijnstarieven voor brandstoffen zwaar zijn gedupeerd.  De rechtbank kondigde aanvankelijk aan haar beslissing in deze kwestie in maart bekend te maken. Dat werd toen uitgesteld tot medio mei. De rechtbank heeft de uitspraak echter opnieuw voor zich uit geschoven. De uitspraak wordt nu in juni verwacht.

Enige hoop

Juriste Lisanne Henneveld, verbonden aan branchevereniging BETA, put enige hoop uit het nieuwe uitstel van de vonniswijzing. ‘Kennelijk is de zaak in de ogen van de rechters zodanig gecompliceerd dat er opnieuw meer tijd nodig is om tot een uitspraak te kunnen komen’, laat ze op de site van BETA weten.  ‘We hopen dat de rechtbank inziet dat een accijnsverhoging waartegen uitdrukkelijk is gewaarschuwd en die zoveel schade heeft veroorzaakt onrechtmatig kan zijn’.

Vlag

Sinds de afkondiging van de laatste accijnsverhogingen per 1 januari 2014 leveren brancheverenigingen BETA en BOVAG plus de organisatie De Grens Bereikt! een juridische strijd tegen de Staat. De drie organisaties trekken hierin samen op onder de vlag van de stichting Accijnsclaim Pomphouders. Een uitspraak in een bodemprocedure geldt als definitief. Met de afronding van een dergelijke procedure zijn verder alle juridische mogelijkheden uitgeput.