Unilever naar duurzame energiebronnen

Unilever heeft nieuwe doelstellingen geformuleerd voor het beleid dat het bedrijf voert op het gebied van duurzame productieprocessen. De fabrikant van was- en voedingsmiddelen wil vanaf 2030 klimaatneutraal produceren. Over vijftien jaar moet alle energie die Unilever gebruikt uit hernieuwbare bronnen zijn opgewekt. Voor wat betreft het verbruik van elektriciteit moet dat al vanaf 2020 gaan gelden. Unilever heeft dat laten weten aan de vooravond van de Klimaatconferentie in Parijs.

favoriete-werkgever-unilever-150x150

Topman Paul Polman van Unilever spreekt van op hol geslagen klimaatveranderingen die in iets meer dan een generatie moeten zijn aangepakt. Daarbij gaat volgens hem het onder controle brengen van klimaatveranderingen gelijk op met economische groei. Hij beroept zich hierbij op een rapport van de Wereldbank.

Extra armoede

De Wereldbank gaat er in de studie van uit dat in 2030 circa 100 miljoen mensen extra armoede lijden als de klimaatveranderingen niet worden tegengegaan. Volgens Polman is het zaak dat tijdens de klimaattop onder meer bedrijven en overheden zich uitspreken omtrent duurzame initiatieven. Ook pleit Polman voor harde afspraken en de mogelijkheid om in te grijpen als niet aan afgegeven doelstellingen wordt voldaan.