UWV: verkoopmedewerkers voor tankstation steeds moeilijker te vinden

Personeel tankstation

De krapte op de arbeidsmarkt blijft voorlopig doorgaan. In steeds meer sectoren is er een tekort aan personeel. Dit geldt niet alleen voor beroepen waarvoor hoge functie-eisen worden gesteld, nu zijn ook beroepen moeilijk te vervullen waarvoor geen of nauwelijks instroomeisen worden gesteld, zoals medewerker van een tankstation.

Dit meldde de UWV vrijdag. De instantie publiceert een lijst met moeilijk te vervullen functies. Volgens de UWV is het erg moeilijk om personeel te vinden voor tankstations. En dat terwijl er geen hoge eisen worden gesteld aan kandidaten. Er spelen een aantal factoren waardoor het voor werkzoekenden volgens UWV niet aantrekkelijk is om te kiezen voor dit werk. Zo moeten mensen vaak zelf over een auto bezitten omdat locaties nauwelijks bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Ook werkt men met flexibele werktijden: een bezinepomp is immers 24/7 open. Het werk is daarnaast zwaar. Dat wil zeggen dat personeel zowel binnen als buiten moet werken, veel moet staan, veel repeterende handelingen uitvoert en schoonmaak- werkzaamheden verricht. Ook speelt volgens UWV het beeld mee dat werken in een tankstation gevaarlijk is door gewelddadige overvallen en incidenten. Daarnaast wordt service steeds belangrijker: een tankstation wil een aantrekkelijke shop hebben met gastvrij personeel.

Gewend
Volgens werkgevers is bijna de helft van alle vacatures (45%) moeilijk te vervullen. Dit aandeel is gelijk aan vorig jaar. “In de perceptie van werkgevers zijn vacatures niet moeilijker te vervullen dan vorig jaar”, zegt Katinka van Brakel, arbeidsmarktadviseur bij UWV. “Mogelijk raken werkgevers gewend aan de krapte op de arbeidsmarkt en verwachten ze inmiddels dat het een tijdje duurt om personeel te vinden.”
Vier van de vijf werkgevers die hun vacatures moeilijk kunnen vervullen verrichten extra inspanningen. Zo zetten zij vacatures uit via meer of andere wervingskanalen. Ook wordt het eigen personeel ingezet om mensen te vinden en gaan bedrijven zelf op zoek naar kandidaten. Het aanpassen van arbeidsvoorwaarden of functie-eisen wordt weinig spontaan genoemd door werkgevers. Een derde van de werkgevers die een of meer vacatures hebben vervuld, heeft een kandidaat aangenomen die niet de juiste opleiding of scholing had.