Van Kessel Olie en Tango bouwen Greenpoint-tankstation in Cuijk

slide11

Van Kessel Olie en Tango bouwen nog dit jaar een Greenpoint-tankstation op bedrijvenpark Laarakker in Cuijk. Het station zal zowel een brandstofpunt voor particulieren van Tango als een zakelijk tankconcept inclusief duurzame brandstoffen door Greenpoint huisvesten. 

In het bestemmingsplan van bedrijvenpark Laarakker was een tankvoorziening op deze locatie al als mogelijkheid opgenomen. Olaf de Croon, directeur bedrijvenpark Laarakker: “Onze wens was daarbij een full service concept waarbij ook duurzame brandstoffen (zoals LNG, CNG en op termijn mogelijk ook waterstof) aangeboden zouden gaan worden. Dat is gelukt en daarmee creëren we een mooie voorziening voor onze ondernemers op Laarakker, in de regio en het verkeer op de nieuwe Hapse randweg.”

Joan van Kessel, directeur Greenpoint/Van Kessel Olie: “Op Laarakker bouwen wij geen traditioneel tankstation maar investeren wij met ons Greenpoint-concept in een tankstation met conventionele diesel én duurzame alternatieven. Op die manier willen wij duurzame brandstoffen aan plaatselijke ondernemers beschikbaar stellen voor een vlotte en stapsgewijze transitie van fossiele naar duurzame energie. Wij zien dit als een gezamenlijke missie waarbij wij met de gemeente Cuijk en bedrijvenpark Laarakker als partners willen optrekken. “

Tankstation Tango is verheugd dat zij, naast het succesvolle brandstofpunt aan de noordelijke ontsluiting van Cuijk naar de A73, nu ook in de zuidelijke omgeving van deze snelweg, aan de N264, automobilisten van voordelige brandstof kunnen voorzien. “Ook bij Bedrijvenpark Laarakker zal de automobilist onze karakteristieke huisstijl van Tango direct herkennen.”

De tankvoorziening wordt gebouwd op een perceel van ruim 4.600 m2 en zal komen te liggen aan het kruispunt van bedrijvenpark Laarakker met de Hapse randweg, vlakbij de op- en afritten van de A73. De bouwwerkzaamheden worden in het najaar aangevat.