Veiligheid tankopslag onvoldoende

‘Veel’ tankopslagbedrijven zijn ‘niet genoeg bezig’ met de veiligheid van medewerkers en installaties. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW voorheen de Arbeidsinspectie. De dienst heeft onderzoek gedaan onder 91 Nederlandse tankopslagbedrijven. Achttien bedrijven hadden alles op orde. Bij de andere 73 bedrijven werden in totaal 323 zware of lichte overtredingen vastgesteld.  

Inspecteurs keken onder meer naar de betrouwbaarheid van de tanks, naar de overvul beveiliging, explosiegevaar, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en blus- en koelinstallaties. Bij vier bedrijven waren de overtredingen zodanig dat de toezichthouder onmiddellijk heeft ingegrepen om een einde te maken aan de risicosituatie.

Onderzoek

Het onderzoek is gedaan door een samenwerkingsverband van toezichthouders. Aanleiding was de situatie bij het tankopslagbedrijf Odfjell in het Botlekgebied. Daar ging afgelopen jaren veel mis met de veiligheidsbeheersing. De inspecties en veiligheidsregio's wilden weten of er meer bedrijven waren met vergelijkbare veiligheidsproblemen. Dat blijkt niet het geval. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt het onderzoek duidelijk dat ‘meer aandacht voor veiligheid’ nodig is. De bevindingen van de Inspectie SZW gelden als een tussenrapportage. Begin volgend jaar volgt het definitieve rapport naar de veiligheidssituatie rond tankopslagbedrijven.