Veiligheidsregeling wegens succes gestopt

De stimuleringsregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) 2014 stopt per 1 oktober. Het beschikbare budget is uitgegeven. Zo’n zevenduizend bedrijven maakten de afgelopen maanden gebruikt van de gratis veiligheidsscan en de subsidie van maximaal 1.000 euro voor de aanschaf van veiligheidsproducten. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) investeerde meer dan 70 procent van de ondernemers na de scan in maatregelen om hun zaak beter te beveiligen.

 

De aanpak VKB ondersteunt kleine ondernemers (maximaal vijf vestigingen met ieder maximaal tien fte’s) bij het verbeteren van de veiligheid van hun bedrijf. Het CCV voert de regeling sinds januari 2013 uit. Ondernemers kunnen zich daarbij aanmelden voor een gratis veiligheidsscan. Met deze scan krijgen zij ‘een beter beeld’ van de eigen veiligheidsrisico’s en mogelijk te nemen maatregelen. Het CCV adviseert op basis van de scan over te ondernemen organisatorische en technische maatregelen. Bij organisatorische maatregelen gaat het bijvoorbeeld om procedures rond openen en sluiten. Hier zijn over het algemeen geen kosten aan verbonden. Technische maatregelen hebben betrekking op bijvoorbeeld hang- en sluitwerk, de aanschaf van een afroombox of het installeren van een alarmsysteem.

Vervolg

Het CCV honoreert geen nieuwe aanvragen voor een VKB scan meer. Het CCV kan een beperkte groep ondernemers die op de wachtlijst staat of waarvan de procedure nog niet is afgerond, nog wel helpen. Daarnaast voert het CCV nog een beperkt aantal speciale projecten met onder andere brancheorganisaties uit. Onderzocht wordt momenteel hoe de aanpak VKB in 2015 een vervolg kan krijgen.