Verdere stijging brandstof-accijnzen

De accijnzen op brandstoffen worden per 1 januari 2015 verder verhoogd. Het verschil in accijnzen tussen Nederland en de buurlanden loopt daarmee verder op. De verhoging wordt in het nieuwe jaar een feit, ondanks nadrukkelijke pleidooien van brancheorganisaties en ondernemers in de grensstreek om dit voor niet te doen. In een persverklaring roept NOVE de Tweede Kamer op de nieuwe verhogingen van de accijnzen alsnog te laten schrappen.

   

De accijns op benzine wordt per 1 januari 2015 verhoogd met 0,9 procent Daarmee komt de heffing van de indirecte belasting per liter benzine uit op 76,6 cent. Nederland heeft daarmee de hoogste accijns op benzine in Europa. De accijns voor diesel wordt eveneens verhoogd met 0,9% en komt op 48,2 cent per liter. De accijns op LPG wordt relatief het meest verhoogd en komt per 1 januari op een bedrag van 18,5 cent per liter. Aan de pomp komt de BTW daar nog eens bovenop.

Indexatie

Nederland kent een systeem van automatische indexatie van accijnzen op brandstoffen. De buurlanden kennen dat systeem niet. Hierdoor lopen de brandstofaccijnzen van Nederland steeds verder uit de pas met die van Duitsland en België. Gevolg is dat particuliere en zakelijke rijders massaal over de grens tanken. Tot en met september van dit jaar liepen de volumes terug met -3,9% voor benzine en -7,4% voor diesel. NOVE geeft in een verklaring aan dat de organisatie al in 2013 waarschuwde voor de negatieve gevolgen van de eenzijdige accijnsverhogingen van het kabinet. ‘Ondanks vele onderzoeken en Kamervragen zette het kabinet haar besluit toch door, met als resultaat forse omzetdalingen bij de tankstations en brandstofleveranciers’, aldus NOVE.

Versnelling

De accijnsverhoging op LPG maakt onderdeel uit van een eerder voorgenomen trapsgewijze verhoging. “Het lijkt er sterk op dat de Nederlandse overheid het product LPG versneld wil uit faseren. Daar waar de verkoop van het relatief milieuvriendelijke LPG in andere Europese landen in de lift zit, lopen de verkopen in Nederland fors terug, in 2014 tot en met september met liefst 22,8%, terwijl Nederland juist altijd koploper is geweest.” De accijns op LPG is in vijf jaar tijd met 114% gestegen. Voor veel bedrijven in de LPG-sector (naast verkoop ook ontwikkeling, techniek en productie) betekent dit volgens NOVE de nekslag. NOVE pleit al geruime tijd voor afstemming van de accijnzen met de buurlanden. Volgens de organisatie kunnen alleen op deze manier ‘honderden bedrijven en banen worden gered’.