‘Vergelijkbare situatie tuinders, pomphouders’

‘Pomphouders zijn het roerend eens met het voorstel om de boeren en tuinders te compenseren nu het besluit van onze regering als reactie op de houding van Rusland ernstige gevolgen heeft voor deze ondernemers’, schrijft pomphouder Lisenka van Oppen in een ingezonden brief aan de Volkskrant. Zij vindt dat zij en haar collega’s zich in een situatie bevinden, die vergelijkbaar is met de huidige positie van boeren en tuinders. Land- en tuinbouwbedrijven worden momenteel geraakt door het Russische importverbod op hun producten.

‘De overheid zou het besef moeten hebben dat zij ook verantwoordelijk is voor de gevolgen van haar besluiten’. Van Oppen drijft haar tankstation in Maria Hoop, Limburg, op relatief korte afstand van zowel België als Duitsland. Zij maakt een vergelijking tussen de situatie van boeren en tuinders en van pomphouders. ‘Het gaat hier niet om ondernemersrisico, maar om het negatieve bedrijfseconomische effect van een overheidsbesluit. De bedrijfsschade die daaruit voortvloeit kan niet zonder meer worden neergelegd bij ondernemers. Wij, pomphouders, vinden dat de overheid verplicht is deze ondernemers te compenseren’.

Eenzijdig

Ze schrijft in de brief dat deze argumenten ook gelden voor de situatie van tankstationhouders. ‘Ook wij worden benadeeld door een overheidsmaatregel. Door de eenzijdige accijnsverhoging worden alle ondernemers, inclusief de pomphouders, met name in de grensstreek, ernstig benadeeld’. Van Oppen schrijft in de open brief dat de overheid het besef zou moeten hebben dat ook zij verantwoordelijk is voor de gevolgen van haar besluiten. ‘Dit geldt zeker voor de gevolgen van het besluit eenzijdig een accijnsverhoging in te voeren’.