Verkeer levert overheid miljarden op

De mobiliteit van burgers in Nederland heeft de centrale overheid vorig jaar een kleine 18 miljard euro gebracht. De inkomsten werden gegenereerd op basis van belastingen en heffingen en door het opleggen van verkeersboetes. Provinciale overheden toucheerden in 2012 bijna 1,5 miljard euro aan opcenten in de motorrijtuigenbelastingen. Lokale overheden schreven vorig jaar ruim 600 miljoen bij aan parkeergelden.

 

Met ruim 9,2 miljoen geregistreerde personen- en bedrijfsauto’s in Nederland, komt dat neer op een gemiddelde bijdrage van 2.141 euro per voertuig per jaar. Dat blijkt althans uit het rapport Mobiliteit in Cijfers Auto’s van BOVAG en RAI Vereniging. Beide organisaties brachten, met het rapport, ook de Duurzaamheidsmonitor uit. De statistieken in deze uitgaven geven ‘inzicht in de ontwikkelingen in en betekenis van mobiliteit in Nederland’. De Duurzaamheidsmonitor is opgesteld door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM), opgericht door BOVAG en RAI Vereniging.

 Bijtelling

De inkomsten voor het Rijk uit (auto)mobiliteit bestaan onder andere uit accijns op brandstoffen, assurantiebelasting op autoverzekeringen, motorrijtuigenbelasting, verkeersboetes en btw op brandstof, reparatie, onderhoud en verkeersopleidingen. De 18 miljard is exclusief de inkomsten uit fiscale bijtelling voor de auto van de zaak. De uitgaven van het Rijk voor verkeersvoorzieningen bedroegen vorig jaar 5,2 miljard euro, inclusief werk aan het spoor.