Verlenging proef e-auto's

Ecomobiel, alternatieve brandstoffen

De gemeente Amsterdam en de onderneming Car2Go verlengen de proef met elektrische deelauto’s van het bedrijf. De gemeente steunt dit vervoer met een parkeervergunning die in de hele stad geldig is tot en met 31 december 2017.

Volgens de gemeente leidt het gebruik van de voertuigen van Car2Go ‘tot efficiënt ruimtegebruik’. Voertuigen worden zodanig vaak gebruikt, dat  parkeertijden kort zijn. ‘Daarnaast zijn er geen nadelige effecten of misbruik geconstateerd en de milieueffecten zijn marginaal’, stellen de partijen in een persbericht. Car2Go wordt vooral gebruikt in plaats van het openbaar vervoer (34 procent) en in mindere mate in plaats van de auto (25 procent) en de fiets (20 procent). Ook andere bedrijven die het meervoudig gebruik van elektrische auto bevorderen, kunnen een parkeervergunning voor de hele stad aanvragen.

Huren

In Amsterdam maken 43.000 consumenten gebruik van 340 elektrische auto’s die overal in de stad gratis geparkeerd kunnen worden. Car2Go probeert in de hoofdstad bewoners te bewegen om vaker voor elektrisch rijden te kiezen naast andere vormen van vervoer. Gebruikers kunnen met behulp van een app een elektrische auto huren, openen en ook gratis kunnen parkeren in het werkgebied dat onder meer de hele binnenring van Amsterdam omvat.