Verwijzingsborden op snelweg naar nieuwe brandstoffen

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren langs snelwegen borden plaatsen die verwijzen naar tankstations met alternatieve brandstoffen. De borden worden vooralsnog tot 2017 geplaatst. Het gaat vooralsnog om een proef. De actie is tot stand gekomen na verzoeken daartoe van de Bovag. De borden kunnen verwijzen naar stations aan de snelweg, maar ook naar pompen aan het onderliggende wegennet.Stekkerhybrides prestaties

 

Exploitanten van tankstations met waterstof, LNG en/of CNG kunnen zich via Bovag Tankstations melden voor een vermelding op de borden. Alleen stations die binnen een afstand van een kilometer van de snelwegafrit liggen komen in aanmerking voor een vermelding. Voor tankstations binnen de bebouwde kom geldt een afstand van 500 meter tot de snelwegafrit. Belangstellenden kunnen zich melden bij Bovag. De organisatie coördineert de aanmeldingen. Volgens een woordvoerder van Bovag is er grote interesse voor een vermelding op de nieuwe borden.

Onderborden

De nieuwe borden verwijzen ook naar tankstations met E85 en biodiesel, mits er tevens een van de andere alternatieve brandstoffen CNG, LNG of waterstof wordt aangeboden. Met onderborden kan worden gedifferentieerd naar brandstoffen voor vrachtwagens en personenauto’s.