Verwijzingsborden op snelwegen naar tankstations

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren langs snelwegen borden plaatsen die verwijzen naar tankstations met alternatieve brandstoffen. De nieuwe borden kunnen verwijzen naar snelwegtankstations, maar ook naar pompen op het onderliggende wegennet. Bovag heeft bij RWS op het plaatsen van de borden aangedrongen.Snelweg-300x225

 

Het gaat vooralsnog om een tijdelijke actie. Rijkswaterstaat plaatst de verwijzingsborden naar de tankstations op het onderliggende wegennet tot 2017. Wat er daarna gaat gebeuren is niet bekend gemaakt. Eigenaren van tankstations met waterstof, LNG en/of CNG kunnen zich via Bovag Tankstations melden voor een vermelding op de borden.

Snelwegafrit

Allen die exploitanten komen voor een vermelding in aanmerking, als de pomp binnen een afstand van 1 kilometer van een snelwegafrit ligt. Voor tankstations binnen de bebouwde kom geldt een afstand van 500 meter tot de snelwegafrit. De nieuwe borden verwijzen ook naar tankstations met E85 en biodiesel, mits er tevens een van de andere alternatieve brandstoffen CNG, LNG of waterstof wordt aangeboden. Met onderborden kan worden gedifferentieerd naar brandstoffen voor vrachtwagens en personenauto’s.

             

Lukoil Benelux naar Rotterdam

Het hoofdkantoor van Lukoil Benelux is vanuit België verplaatst naar Rotterdam. Het bedrijf is sinds deze maand operationeel vanuit Nederland.

De verplaatsing is onder meer een verdienste van het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf wil met de komst van meer hoofdkantoren en havengerelateerde dienstverleners naar Rotterdam, de relatie tussen de haven en de stad extra verstevigen. De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, stelde onlangs dat de verbinding tussen stad en haven verder versterkt dient te worden. Waarop het Havenbedrijf de overkomst bekend maakte van Lukoil Benelux. Nieuw in Rotterdam zijn ook de kantoren van Shell Downstream en Petrobras. De haven is goed voor zo’n 85.000 banen.

 

Hamer viert jubileumfeest (12-06)

De gewezen minister van Financiën Jan Kees de Jager had er geen moeite mee om op het jubileumfeest van Hamer in Apeldoorn de lachers op zijn hand te krijgen. De Jager hield op het feest een toespraak waar de vonken van af sprongen.

Algemeen directeur Fons Jans en oud-bewindsman Jan Kees de Jager zijn geen onbekenden van elkaar. Vorig jaar deden ze in een oldtimer van Jans mee aan een rally door Italië, bijvoorbeeld. De Jager was uitgenodigd om te komen spreken over zijn ervaringen als ondernemer in de politiek. Hij bevond zich op het jubileumfeest onder zijns gelijken, als het ware. De Jager sprak over zijn ervaringen op het ministerie en over zijn ontmoeting met de president van de Verenigde Staten. Hamer viert dit jaar het 75-jarig bestaan. In zijn bijdrage aan het feestprogramma gaf Jans een overzicht van het wel en wee van het familiebedrijf. De gasten werden ontvangen in de grote werkplaatsen van het bedrijf, met uitzicht op het omvangrijk wagenpark op het buitenterrein van de onderneming.

 

‘In 2014 verbetering transportsector’ (11-06)

Tranportvolumes blijven dit jaar dalen. Vervoerders kunnen pas volgend jaar rekenen op enige toename van de goederenstroom. De daling dit jaar van de binnenlandse productie en de beperkte economische groei in Duitsland leveren voor de rest van 2013 nauwelijks tot extra opdrachten. Dat schrijft het Economisch Bureau van ABN Amro in een rapportage over de conditie van de Nederlandse economie.

Dat vooral ondernemingen die zich richten op de binnenland transportstromen in de hoek blijven zitten waar de klappen vallen, komt

vooral door de malaise in de bouw en in de retail. Volgend jaar, is de verwachting van de bank, trekt de wereldeconomie aan. Daarmee zal de exprt en de import in Nederland en Duitsland gaan groeien. De bank meent dat eport en import voor Nederland met 5 procent gaat groeien. Voor Duitsland verwacht de bank een hoger groeipercentage. Met name de transportsector kan daar van profiteren. ‘De groei zal echter niet genoeg zijn om de volumedaling van ongeveer 7 procent in 2009 goed te maken’, menen de economen van ABN Amro.

   

Op pad met De Splinter (10-06)

‘Samenwerkingsorganisatie’ De Splinter trok er onlangs op uit met een groot aantal relaties. Het bedrijf doet zaken met zo’n 200 tankstations in Nederland.

De Splinter trok ter gelegenheid van V-day 2013 naar Friesland. Dat was de vijfde excursie op rij. Het gezelschap werd in Sneek ontvangen op onder meer een houtmolen en in een stokerij van kruidenbittertjes. De Splinter manifesteert zich als inkooporganisatie van onder meer shopproducten, energie en verzekeringen.

 

Nove houdt rekening met saneringsronde (06-06)

De tankstationbranche staat aan de vooravond van een koude sanering. Over niet minder dan drie jaar ziet de wereld van de stations er heel anders uit. Die voorspelling komt van Erick de Vries, directeur van brancheorganisatie Nove. De markt kan volstaan met minder tankstations vanwege de zuinige auto’s die er aangeboden gaan worden en omdat minder jongeren dan voorheen simpelweg nog een auto kopen.

Ondernemers met een tankstations dienen zich van De Vries een simpele vraag te stellen. ‘Hoelang gaat dit nog goed’, is volgens hem de kernvraag voor de exploitatie van zijn bedrijf. Een verminderde vraag naar brandstof, het basisproduct van het station, moet een speurtocht naar nieuwe klantengroepen noodzakelijk. Elke onderdeel dat als nieuw element aan de formule wordt gehangen dient volgens hem direct een bijdrage te leveren aan de omzet. “Het drijven van een shop is ingewikkelder dan alleen brandstof verkopen”, stelt hij vast.

De Vries voorspelt een voortzetting van de huidige concentratiepolitiek. “Schaalvergroting draagt bij aan kostenreductie. Er is nog veel te winnen als het gaat om zaken als inkoopstrategie en personeelsbeleid. Het maakt immers verschil of je de administratie voert voor 3 of voor 10 tankstations.”

De situatie in Nederland is interessant voor buitenlandse bedrijven, zegt hij. “We kennen hier weliswaar lage marges, maar de markt is goed geordend. Dat is interessant voor bedrijven die met een belang in Nederland de markt in West-Europa willen verkennen.”

Branchevereniging Nove behartigt de belangen van ondernemers die met elkaar zo’n 1.000 tankstations exploiteren. Hierbij ligt de nadruk op de verkoop van brandstoffen. Zo’n 40 procent van de stations is onbemand.

                   
  • (04-06)
  • BETA: pinnen ook bij storing systeem

Ook bij een storing in systemen voor pinbetalingen, moeten consumenten gewoon gebruik kunnen blijven maken van hun pinpas. Banken dienen zorg te dragen voor een back-upsysteem voor electronisch betalen. In België wordt gewerkt met het back-uosysteem Tina. Met zo’n systeem kunnen klanten gewoon blijven pinnen bij een storing. Onder meer BETA pleit voor de introductie van een dergelijk systeem in Nederland.

Behalve BETA maakt ook brancheorganisatie Detailhandel Nederland zich sterk voor het kunnen blijven pinnen bij storingen in het systeem. Beide organisaties hebben zich daar over uitgesproken tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het betalingsverkeer in ons land. Het overleg vond plaats naar aanleiding van recente storingen en DDos-aanvallen op banken.

Als er niet gepind kan worden, kost dat ondernemers geld adus de organisaties. Klanten ongeduldig bij problemen met pinnen en verlaten ze de winkel. Bij tankstations is het nog vervelender, omdat klanten die al getankt hebben een papieren machtiging moeten invullen. Met het systeem dat operationeel is in België, kunnen klanten blijven pinnen bij een storing. Het back-upsysteem stapelt de transacties op en als het reguliere systeem weer werkt, worden bedragen bij- en afgeschreven.

 

(03-06)

 

Peter Goedvolk (Argos) van voorzitter naar commissaris

 

Directievoorzitter Peter Goedvolk van de Argos Group heeft die functie neergelegd. Hij blijft als commissaris bij het bedrijf betrokken. Goedvolk is de afgelopen tweede jaar ‘intensief’ betrokken geweest bij de fusie van North Sea Group en Argos Oil. Hij vindt nu de tijd rijp ‘voor een minder operationele rol’ binnen Argos.

 

Hij gaat zich de komende tijd concentreren op zijn ‘aandeelhouderschappen en bijbehorende commissariaten’. Wie zijn opvolger op de hoogste post binnen de onderneming wordt is nog niet bekend gemaakt. De benoeming wordt op korte termijn verwacht.

Goedvolk zegt in een persbericht dat ‘de strategie van Argos om uit te groeien tot een veelzijdige West-Europese energiespeler onverminderd van kracht blijft’. Hij wil daar een bijdrage aan blijven leveren.

Argos kent volgens het bedrijf zelf een jaaromzet van meer dan 16 miljard euro. De onderneming heeft zo’n 700 medewerkers en is actief in meer dan tien landen.

   
  • (03-06)
  • BOVAG: bezit tabak strafbaar minderjarigen
 

Belangenorganisatie BOVAG pleit voor het strafbaarstellen van het bezit van tabaksproducten onder minderjarigen. Een strafbaarstelling voor deze groep past beter, aldus de organisatie, in het beleid van de overheid om het roken van tabak te ontmoedigen dan sluiting van verkoopppunten.

 

Het strafbaarstellen van tabaksproducten onder minderjarigen is bovendien in lijn met de strafbaarstelling van alcoholbezit onder minderjarigen. BOVAG kwam vorige week met het pleidooi naar aanleiding van een informatief overleg in de Tweede Kamer over de handhaving van de leeftijdsverhoging voor tabaksproducten van 16 naar 18 jaar. Een aantal maatschappelijke organisaties meent dat een verhoging van de minimum verkoopleeftijd niet voldoende is om de jeugd weg te houden van het roken van tabak. Een vervbod op de verkoop van tabak in supermarktne zou meer soelaas bieden. De verkoop van tabak zou voorbehouden moeten worden aan speciaalzaken.

Algemeen directeur Koos Burgman van BOVAG vroeg zich tijdens de overlegronde af of het sluiten van verkooppunten tot een afname van het roken van tabak zal leiden. De praktijk laat volgens hem zien dat ‘er vaak ook tabak voor derden wordt gekocht’. BOVAG is voorstander van het strafbaarstellen van het bezit van tabaksproducten onder minderjarigen. Juist omdat het overleg tussen Kamer en verschillende organisatie een informatief karakter had, zijn er geen conclusies getrokken na de ontmoeting.

               

De organisatie ziet een dergelijke maatregel

                 

Nationale Petroldag

 

De Nationale Petroldag heeft een vaste plaats op de kalender gekregen. Het evenement wordt gehouden op de eerste donderdag van november. Voor dit jaar is dat donderdag 7 november. De organisatie heeft dat dit voorjaar vast weten te leggen. De Nationale Petroldag werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd.

 

De manifestatie wordt gedragen door partijen uit de branche, veelal leveranciers van diensten en producten aan bedrijven die actief zijn in de wereld van tankstations en wasstraten. De grootste groep deelnemers aan de Nationale Petroldag van 2012 tekent ook nu weer voor het voorbereiden van de dag, straks in november.

Het evenement wordt gehouden in het Culinair Pretpark, zoals dat heet, van Leventi in Gilze. Leventi is leverancier van professionele keukenapparatuur en een van de deelnemers aan de Nationale Petroldag.

   

Pionier elektrisch rijden failliet

 

TEL AVIV – De aanpak was even eenvoudig als veelbelovend: elektrische auto’s met accu’s als ze leeg zijn kunt omruilen voor een volle. Oud er uit, nieuw er in en rijden maar. Het urenlang opladen zou verleden tijd worden. Eind vorige maand ging het initiatiefnemend bedrijf Better Place failliet. Het grote publiek stond niet te springen om een elektrische auto, met of zonder inwisselbare accu.

 

De onderneming introduceerde de auto met de wisselaccu’s in Israël. Het land leek zeer geschikt te zijn voor de inzet van elektrische auto’s: het land heeft een beperkte omvang (actieradius van de auto is 150 kilometer), kent relatief veel leaserijders en er wonen in verhouding veel hoogopgeleiden. Better Place presenteerde niet alleen het voertuig, het ontwikkelde ook de bijbehorende infrastructuur. Better Place bouwde 38 wisselstations, verspreid over het land. En zette ook nog eens zo’n 1.800 laadpalen langs de wegen. De consument kocht de elektrische auto, een Renault Fluence, en huurde van het bedrijf de 10.000 dollar kostende accu. Leasemaatschappijen bleken echter niet of nauwelijks geïnteresseerd in het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s met wisselaccu’s.

Better Place had ook in Nederland een proefproject lopen. Het bedrijf haalde vorig jaar investeerders binnen en wist Renault als partner aan zich te binden voor de ontwikkeling van het eerste accuwisselstation van de onderneming in ons land. Het wisselstation werd geopend op Schiphol ten behoeve van een aantal elektrische taxi’s.

   

NPO: meer kilometers, maar minder brandstof

 

Consumenten in Nederland rijden bij elkaar ‘steeds meer kilometers’ in ‘steeds meer auto’s’. Die toenames hebben echter niet tot gevolg dat er ook meer brandstof wordt verkocht. De industrie, bijvoorbeeld, heeft de afgelopen vijf jaar vooral meer zuinige auto’s afgeleverd. Er wordt ook minder brandstof verkocht omdat de omvang van het beroepsgoederenvervoer en het bouwverkeer afneemt onder druk van de economische crisis. Ook het optrekken van accijnzen door de overheid draagt bij aan lagere brandstofverkopen.

 

Deze gegevens komen uit het Nationaal Petrol Onderzoek van Foodstep. Het bureau meldt op basis van het NPO dat een hogere accijns ‘ervoor zorgt’ dat er ‘een kleine 100 miljoen euro aan accijns meer naar het buitenland weglekt’. “Vooral stations in de grensstreek kennen daardoor een nog hogere druk op het aantal bezoeken, op liters en tabaksverkopen. Druk op de grensstreekstations werkt landelijk door.”

Het aantal stations neemt toe, geven de opstellers van het NPO aan. Vooral door een stijging van het aantal onbemande stations, plus 118 stations ten opzichte van een jaar eerder. (Het NPO bestrijkt de periode 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013). “Meer stations met minder liters geeft het gevecht aan om de brandstofliters.”

Foodstep signaleert dat exploitanten van bemande stations worden geconfronteerd met een ‘licht verlies’ in het aantal bezoekers per station. Bezoekers besteden daarnaast ‘iets meer’ in de shop dan voorheen. “Deze relatief gunstige ontwikkeling in combinatie met initiatieven van lokale ondernemers bieden buurtstations mogelijkheden om een grote rol in de buurt te spelen.” Foodstep meent dat de functie van het buurtstation kan evolueren van ‘benzineverkoper’ naar buurtspeciaalzaak.

     

Gezamenlijke kaart BP en Total

Delek heeft een basisakkoord bereikt met zowel BP als Total over het gebruik van een brandstofkaart die geaccepteerd wordt op stations van beide maatschappijen. BETA onderzoekt momenteel de juridische gevolgen van het akkoord voor leden die met de gemeenschappelijke kaart te maken krijgen. Dat schrijft jurist mr. Chris van der Straaten op de site van de belangenvereniging.

Van der Straaten vraagt zich onder meer af of een eenzijdige invoering van de kaart, dus zonder wederzijdse instemming, contractueel en juridisch wel mogelijk is. BETA laat ook uitzoeken in welke mate de ‘nieuwe kaart’-liters gaan kannibaliseren op de ‘huidige kaart’-liters en in hoeverre bestaande klanten gaan kiezen voor andere locaties. Onderzocht wordt ook wat het effect is van de invoering van de gemeenschappelijke kaart op de hoogte van de vergoeding. Het is niet voor het eerst dat maatschappijen werken met een gezamenlijke kaart. Shell en Esso werken ook al met een gedeelde kaart.