VNPI: maak tankstations knooppunt voor verduurzaming mobiliteit

Elektrisch laden

Tankstations moeten dé knooppunten zijn om de mobiliteit te verduurzamen. Daarnaast moet elektriciteit in de ‘benzinewet’ als motorbrandstof worden gedefinieerd, waardoor dit als normale energiedrager kan worden meegenomen bij tankstationveilingen.

Dit zijn twee van de aanbevelingen die de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) middels een brief heeft gedaan aan informateur Mariëtte Hamer voor een komend regeerakkoord. Via duurzame industriepolitiek kan Nederland volgens de VNPI een bijdrage leveren aan de mondiale klimaatopgave én het eigen duurzame verdienvermogen vergroten. De brief beschrijft wat er volgens de organisatie in het Nederlandse regeerakkoord van 2021 nodig is, zodat deze transitie slaagt. Volgens de VNPI staat de petrochemische sector aan de vooravond van een ‘enorme verbouwing’. Onder de juiste voorwaarden zal de basisindustrie overstappen op duurzame energiebronnen, gebruik maken van circulaire grondstoffen en emissies afvangen en veilig opslaan. Geavanceerde synthetische en biobrandstoffen bieden een oplossing voor CO2-reductie in moeilijk te decarboniseren sectoren zoals chemie, zwaar transport, zee- en luchtvaart. Om de wereldwijde koploper te worden voor een duurzame basisindustrie bezit Nederland een aantal unieke kenmerken: de combinatie van sterk geïntegreerde chemische clusters, beschikbaarheid van windenergie op de Noordzee, de doorvoerfaciliteiten van de havens en gasvelden voor de kust.

Duurzame mobiliteit
Daarnaast zorgen tankstations er volgens de VNPI voor dat duurzamere mobiliteit mogelijk wordt via CNG, LNG, waterstof en laadfaciliteiten. Het tankstation is een belangrijk knooppunt voor het goederenvervoer. Want, bij een vulpunt of snellader langs de snelweg kunnen meer reizigers tanken dan met punten of laders in de straat. Een voorstel van de VNPI aan de informateur is om elektriciteit als motorbrandstof te definiëren in de ‘benzinewet’. Hierdoor kan elektriciteit als normale energiedrager mee worden genomen in de veilingen van verzorgingsplaatsen. Dit zal volgens de VNPI de groei van snellaadinfrastructuur aan de snelweg versnellen. De benzinewet stamt uit 2005, toen elektrische auto’s nog toekomstdromen waren. Elektriciteit ontbreekt daardoor in de Wet als mogelijke energiedrager, aldus de VNPI.

Knooppunt
Ook moeten tankstations hét knooppunt voor de verduurzaming van de mobiliteit worden. Tankstations vormen volgens de VNPI een essentieel onderdeel van de Nederlandse transport-economie. Tijdens de coronacrisis bleek overduidelijk dat beroepsvervoerders en automobilisten niet buiten de sanitaire voorzieningen en versnaperingen van de stations kunnen. Daarom dient het kabinet tankstations te ondersteunen zodat zij mee kunnen gaan in de energietransitie en de reductie en zero emissie doelen kunnen worden gerealiseerd. Zet in op een transitie door de tijd heen van benzine en diesel naar een multi-fuel station met alle vervoersbrandstoffen: naar biobrandstoffen, waterstof en elektrisch laden, aldus de VNPI.