Voorlopig streep door Shell-station in Amersfoort

Schermafbeelding 2018-10-23 om 15

De gemeente Amersfoort mag voorlopig niet beginnen met de bouw van een Shell-tankstation en de daarnaast gelegen woonwijk. De Raad van State wil zich eerst verder verdiepen in de casus voordat het een definitieve uitspraak doet. 

Het project aan de Laan van Duurzaamheid zorgt al lange tijd voor discussie. Veel raadsleden waren ongelukkig met het feit dat naast een wijk die volledig aardgasloos, zonder hemelwaterafvoer en met nieuwe natuur een tankstation wordt gebouwd. Uiteindelijk werd in april toch met het plan ingestemd.

Daarop tekende een ondernemer met twee tankstations in de nabije omgeving van het nieuw te bouwen station bezwaar aan bij de Raad van State. Zij vreest voor een onaanvaardbare aantasting van haar ondernemersklimaat.

De Raad van State oordeelde dat de gemeente het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd en mogelijk in strijd is met de wet. De Raad heeft daarom het besluit van april wat betreft het tankstation geschorst totdat de Raad van State verder onderzoek heeft gedaan. Onduidelijk is hoe lang dat gaat duren, maar tot een definitieve uitspraak van de Raad van State mag er nog niet gebouwd worden.