VVG tegen hogere accijns LPG

De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) heeft er bij de vaste Kamercommissie van Financiën op aangedrongen om de voorgenomen accijnsverhogign op LPG te schrappen uit het Belastingplan 2014. In het plan is een verhoging opgenomen van 0,07 eurocent ex BTW op een liter LPG. De vereniging zette het verzoek bij door de voorzitter van de commissie een petitie daaromtrent aan te bieden (foto). 

 

De accijnsverhoging treft LPG-rijders en gebruikers van propaan zoals huishoudens en agrarische bedrijven. De VVG denkt onder meer dat de verhoging het tanken in Duitsland en België verder zal bevorderen. En dat de voorgenomen verhoging in strijd is met afspraken die zijn gemaakt in het Convenant LPG-autogas. Een verhoging leidt volgens de vereniging ook tot ‘een verslechtering van de emissie-uitstoot’.