Waterstoftankstation nog dit voorjaar in regio Utrecht

Waterstof

Nog dit voorjaar gaat Hysolar aan de Morsebaan in Nieuwegein (U) het allereerste voor iedereen toegankelijke waterstoftankstation van de regio Utrecht openen. Op de locatie moeten auto’s, vrachtwagens en bussen groene waterstof kunnen tanken.

Het door Hysolar te realiseren waterstoftankstation komt in Nieuwegein op het terrein van Scholman Aannemingsbedrijf, op steenworp afstand van de A2 en A27. De initiatiefnemers noemen de opening van het eerste waterstoftankstation van de regio Utrecht ‘een belangrijke stap op weg naar mobiliteit zonder emissies van CO2 en gebonden stikstof’. Het tankstation wordt voorzien van twee tankzuilen die een aansluiting hebben van 350 bar voor zware transportmiddelen en van 700 bar voor auto’s en bedrijfswagens. “Voor de verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering hebben we voor groene waterstof gekozen en daarvoor hebben we het tankstation hard nodig”, zegt mededirecteur Robert Scholman van Jos Scholman Aannemingsbedrijf en medeaandeelhouder van Hysolar. “Inmiddels hebben we een viertal waterstoftractoren in bedrijf en samen met onze partners van Allied Waters en KWR meer dan vijftien personenauto’s. En dat is nog maar het begin. Met het nieuwe tankstation zijn wij in staat om straks maar liefst 250.000 kilogram waterstof per jaar te leveren.”

Extern
De groene waterstof wordt in het eerste jaar extern aangevoerd, totdat de lokale productie start, gebruikmakend van de groene stroom die wordt opgewekt door de zonnepanelen op het nabijgelegen terrein van WRK/Waternet. “Dat maakt het compleet: lokale productie en inzet van groene waterstof”, aldus Jos Boere, directeur van Allied Waters en medeaandeelhouder van Hysolar. “Dit concept dat we hebben ontwikkeld in een consortium samen met KWR is ook op veel andere plekken binnen en buiten Nederland toepasbaar. De ervaringen in Nieuwegein komen goed van pas om anderen van advies te dienen.”

Voortrekkersrol
De regio Utrecht is hard op weg om landelijk koploper te worden op het gebied mobiliteit met groene waterstof. De Provincie Utrecht heeft namelijk het initiatief genomen om een convenant af te sluiten waarin de Provincie zelf, gemeenten, bedrijfsleven en andere betrokkenen zich inspannen om vaart te zetten achter groene waterstof voor mobiliteit. Zo zijn er ook op andere locaties in de regio plannen om in de komende jaren waterstoftankstations te realiseren. “Samen met mijn collega gedeputeerde Huib van Essen zijn we ambassadeur van het waterstofconvenant”, aldus Gedeputeerde Arne Schaddelee. “We werken graag mee aan de vergroening van de mobiliteitssector. In dat licht zijn we erg blij met bedrijven die hierin het voortouw nemen.” Verder draagt de rijksoverheid zijn steentje bij: het tankstation van Hysolar is mede gefinancierd door een subsidie vanuit het landelijke DKTI-programma.
Nederland telt op dit moment zes voor iedereen toegankelijke waterstoftankstations. Enige tientallen locaties verspreid over het land zijn in verschillende fasen van realisatie van nieuwe stations waar waterstof kan worden getankt. Hierdoor zal dit jaar in Nederland een landelijk dekkend netwerk ontstaan.