Wiebes houdt vast aan accijnsbeleid

Het verloop van het debat over het accijnsbeleid op brandstoffen, heeft de staatssecretaris niet bewogen om zijn standpunten op dit onderdeel te herzien. Een meerderheid van de Tweede Kamer blijft de bewindsman, en daarmee het kabinet, steunen op dit onderdeel van beleid.

Staatssecretaris Eric Wiebes (VVD, foto) gaf in het debat aan dat het perspectief voor pomphouders in de grensstreek op verbetering van hun bedrijfsvoering ‘niet zit in het nu doorvoeren van een accijnsverlaging’. “Dat zit in het op orde brengen van de overheidsfinanciën en op het bevorderen van de werkgelegenheid. Het zit ‘m in het gezond maken van het land, in het aanzwengelen van de economie.” Wiebes bleef de Kamer er op wijzen dat de jongste verhogingen van de accijnzen op brandstof een stijging van de inkomsten voor de staat hebben gebracht. De bewindsman gaf aan dat er op ambtelijk niveau contacten zijn geweest met Duitsland en België over een mogelijke harmonisatie van het accijnsbeleid tussen de landen. Volgens Wiebes zit dat er vooralsnog niet in. Hij toonde zich bereid om de mogelijkheden tot harmonisatie nader te onderzoeken in Benelux-verband. Al vroeg met name fractiewoordvoeder Wouter Koolmees van D66 zich af in hoeverre vooral Luxemburg vrijwillig zou willen meewerken aan een herziening van het eigen accijnsbeleid.

Gevoel van onbehagen

Wiebes gaf aan met CDA-woordvoerder Pieter Omzigt het ‘gevoel van onbehagen’ te delen over de toekomst grenspomphouders. “Daar houdt het dan wel mee op.” Hij sprak Omzigt vervolgens aan op de ‘mythen’ die het Kamerlid in stand zou houden. “Mythen als dat er gegevens zouden achtergehouden, dat het onderzoek onhelder zou zijn, beweringen over het bijstelling van uitkomsten en accijnsinkomsten die niet zouden toenemen maar zelfs zouden dalen. ”Huidige raming is, en betere cijfers zijn er vooralsnog niet, dat het accijnsbeleid 250 miljoen meer binnen heeft gebracht dan in het voorgaande jaar, puur als gevolg van de afzet van diesel. Het is een mythe dat er geloof moet worden gehecht aan cijfers over individuele maanden. Maandcijfers zijn misleidende cijfers”, aldus de staatssecretaris.