Wisseling van de wacht bij AVIA

Geert Kuipers AVIA

Geert Kuipers is met ingang van 20 juli vertrokken als managing director van AVIA Nederland. Verschil van inzicht over de te volgen koers met de leden van de coöperatie leidde tot zijn vertrek.

In een persbericht maakt AVIA Nederland het vertrek van Kuipers bekend. Kuipers is per direct opgevolgd door Edward van der Veen. Over de reden van het vertrek meldt AVIA: “De markt verandert de komende jaren naar verwachting snel en de toekomstvisie is dus van essentieel belang. Over deze invulling van de toekomst verschillen de AVIA-leden van inzicht met Kuipers en om die reden hebben ze besloten om ‘ieder zijns weegs’ te gaan.” Kuipers werkte sinds 2013 voor AVIA, dat hem erkentelijk zegt te zijn voor de bewezen diensten. Hij was met de leden verantwoordelijk voor de implementatie van de meerjarenstrategie, die volgens de coöperatie tot ‘forse groei’ heeft geleid. Het netwerk bestaat inmiddels uit 350 tankstations.