Zware omzetderving voor grensstreekstations

Als gevolg van de accijns- en BTW-verhogingen verliezen tankstations in de grensstreek tientallen procenten aan omzet. Dit meldt BOVAG.

Accijns-LPG-diesel-300x200

De brancheorganisatie heeft een ‘brandbrief’ naar Den Haag gestuurd, waarin zij vraagt af te zien van verdere accijnsverhogingen.

Omzetschade

Volgens BOVAG hebben tankstations in de Duitse grensstreek 13 tot 19 procent aan brandstofafzet verloren. Voor stations die in de buurt van België zijn gevestigd bedraagt de derving tot wel 30 procent. BOVAG wil de komende maanden benutten om de totale omzetschade in de grensstreek in kaart te brengen.