Vandervelde Protection BV

'Vandervelde Protection is een onafhankelijk, door de RvA geaccrediteerd, inspectiebureau voor jaarlijks verplichte inspecties conform AS6800 en AS2000. Inspecties kathodische bescherming, water/sludge controle, aarding vulpunten, grondwaterbemonstering en vloeistofdicht voor onder- en bovengrondse tankinstallaties en LPG-installaties.'