Vollenhoven Olie BV

Totaal leverancier voor uw tankstation met het AVIA merk en de concepten: AVIA (bemand), AVIA XPress en

AVIA Truck (onbemand).

VOLLENHOVEN OLIE TECHNOLOGIE; Automotive- en Industrie (speciaal) smeermiddelen.