Start veiligheidscampagne

Minister Ard van der Steur heeft de veiligheidscampagne voor het OOTW officieel van start laten gaan. De campagne wordt sinds 2013 in het najaar gevoerd.

vdsteur

Met de campagne wordt geprobeerd de alertheid van medewerkers van tankstations en autowasbedrijven op ongewone situaties verder aan te scherpen. En om adequaat te blijven reageren in precaire omstandigheden. De bewindsman van Veiligheid & Justitie werd ontvangen op door ondernemer Stefanie Jongeneel ontvangen op Total Jongeneel in Den Haag. De campagne loopt tot het eind van haar. Van der Steur onderstreepte in zijn praatje het belang van de inzet van medewerkers. Het treffen van maatregelen en het plaatsen van technische installaties is alleen echt effectief, aldus de minister, als medewerkers daar goed mee om kunnen gaan.