Lekkage

Lees ook
Opslagtanks roesten sneller door biodiesel

Opslagtanks roesten sneller door biodiesel

Eerste lekkende tanks al gevonden  Ongecoate stalen opslagtanks hebben te maken met versnelde aantasting sinds in 2007 biodiesel is ingevoerd. Hoofdoorzaak hiervan is zeer waarschijnlijk dat door het bijmengen van biodiesel aan fossiele diesel het klimaat in de tanks dermate is gewijzigd dat er microbiologische beïnvloede corrosie (MIC) optreedt, met...