Tankshop als wachtlokaal

Tankstations zien de komst van elektrische snellaadstations op het eigen terrein vooralsnog met enig wantrouwen tegemoet.

oplaadpunt foto 2

De automobilist tankt immers geen fossiele brandstof maar louter elektriciteit. Geleverd door FastNed. De laadpunten bieden echter ook kansen, zegt nota bene de aanbieder. ‘De automobilist laadt in die tijd ook zijn eigen batterij op’. In de oktober-editie van Pompshop kunt u hier vanaf pagina 16 meer over lezen. Geen abonnee? Abonneer u dan nu op vakblad Pompshop!