Van Beurden: Shell kan in 2050 drie keer zoveel gas produceren als olie

Gevolg van streven om uitstoot broeikasgassen te halveren in 2050 

Om aan zijn eigen doelstelling te voldoen om de CO2-voetafdruk in 2050 te halveren, zowel die van de eigen activiteiten als die van het eindgebruik van zijn producten, kan de productmix van Shell tot die tijd flink veranderen. “Het realiseren van de ambitie zou kunnen betekenen dat de productmix van olie en aardgas van 50 procent gas wordt omgezet in 75 procent”, zei Shell-ceo Ben van Beurden woensdag in Houston op de olieconferentie Cera Week.

Van Beurden trapte zijn toespraak af met de opmerking dat de oliesector voor vele vragen gesteld staat; van de impact van schalie tot geopolitieke verschuivingen. “Maar ik geloof dat de grootste daarvan klimaatverandering is.” Het bedrijf wil daarom meegaan met de afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn gesteld: stoppen met toevoeging van broeikasgassen aan de atmosfeer in 2070 en halvering van de hoeveelheid broeikasgassen in 2050.

Het zou dus kunnen dat gas een belangrijkere rol gaat spelen bij Shell. Van Beurden noemde nog andere voorbeelden waaraan het bedrijf denkt. “Het kan betekenen dat de energie van 200 grote offshore windmolenparken wordt verkocht”, zei Van Beurden. En: “De ambitie zou ook kunnen betekenen dat er jaarlijks ongeveer 50 miljard liter biobrandstof wordt verkocht”. Ook CO2-opslag en het aanplanten van bossen noemde hij als optie.

Van Beurden: “Het cruciale is dit: de ambitie gaat over de producten die we verkopen, niet alleen over de faciliteiten die we exploiteren. We moeten onze operationele emissies nog steeds aanpakken, maar de ambitie gaat veel verder dan het verbeteren van onze eigen energie-efficiëntie. Focus op het gebruik van de producten maakt de uitdaging voor ons wel groter. Want van alle broeikasgassen die bij elke eenheid energie horen, is minder dan 15 procent afkomstig van het op de markt brengen. De rest komt van klanten die de producten gebruiken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *